(+46) 0730 39 10 50 [email protected]
Välj en sida
  • Psykoterapeutisk behandling för ökad:
    Insikt, självmedvetenhet, mentalisering….

Psykoterapicenter i Östergötland

Jag heter Sofia Hjulberg, är legitimerad psykoterapeut, utbildad vid Linköpings Universitet. Mitt psykoterapeutiska arbete utgår utifrån en relationell psykoterapeutisk inriktning, (Brief Relational Therapy—BRT). En vidareutveckling av den psykodynamiska psykoterapeutiska bildningen, med fokus på medvetet närvarande i här och nu situation. Ett integrativt tankesätt.

Psykoterapicenters arbete syftar till att personen på ett känslomässigt mer konstruktivt, medvetet sätt kan förstå sig själv i sitt sammanhang, kommunicera och samspela och uttrycka sina egna behov. Psykoterapin är utvecklande för dig som vill förändra ett mönster du kanske inte är medveten om eller ogillar, förbättra en specifik egenskap eller förbättra din självkänsla, ta itu med allt för höga krav. Eller öka din motivation och prestationsförmåga, hitta tydligt mål att sträva emot.

 Genom psykoterapin har du möjlighet att behandla besvärliga mönster och dilemman inte bara för att ”fixa det”, utan att du med nyfikenhet skall vilja, våga och kunna lära dig mer om dig själv för bästa möjliga framgångsrika resultat.

I samtalen integreras känsla, kognitioner med kroppscentrerad psykoterapi såsom såsom hypnosintervensioner, kroppskännedom, avslappning etc. Samtalen inbegriper känslo och affektfokuserad medvetenhet.

Den mentala förberedelse som psykoterapi erbjuder arbetar för ökad orientering om dig själv såsom insikt och självmedvetenhet.

Där bakomliggande faktorer synliggörs såsom relaterande behov, självbild, perfektion, disciplin, prestation och krav etc. Med möjlighet att skapa förutsättningar för ökad mentalisering och konstruktiva coping strategier.

Önskar dig varmt välkommen

Sofia Hjulberg
Socionom/ leg psykoterapeut
Psykoterapicenter i Östergötland
Institutet för psykoterapi
S:t Larsgatan 25 A, 582 24 Linköping
Mobil: 0730 39 10 50
E-post: [email protected]

(+46) 0730 39 10 50

St:Larsgatan 25A, 582 24 Linköping